Bulanık Mantığa Giriş 1

Bulanık mantık, temelini bulanık küme teorisinden alan ve klasik mantıkta kabul gören doğru – yanlış , sıcak – soğuk cinsinden kesin kısıtlara nazaran kısmen doğru, çok sıcak gibi ara formları da tanımlamıştır. Bu sayede mantığı ‘bir şey ya siyahtır ya da beyazdır’  diğer bir deyişle ‘ya 1 dir ya da 0 dır’ anlayışından çıkarıp siyah ile beyazın karışımından elde edilebilecek sonsuz sayıdaki rengide bu renk paletine ilave etmiştir. Aristo mantığı olarak anılan 1 – 0 mantığı, olgunun var ya da yok olması ile ilgilenirken başka olasılıkların varlığından bihaberdir. Continue reading