Compass – Beidou Nedir?

Beidou, Çince Büyükayı Takım Yıldızı olarak bilinen yıldız takımı anlamına gelmektedir. Tarihsel olarak yıldız takımını Polaris Kuzey Yıldızını bulmak için kullanmışlardır.[1] Yön ve konum bulma amacı ile kullanılması sebebi ile benzetme yapılarak Çin tarafından geliştirilen navigasyon sistemi, Beidou olarak adlandırılmıştır.
Beidou Çinliler tarafından geliştirilen bir navigasyon sistemidir. Beidou sistemi öncelikli bölgesel kullanım için düşünülmüştür ve şu anda da bölgesel olarak hizmet vermektedir. Ancak gelişen teknoloji ve değişen konjoktür sonucu küresel olarak da hizmet vermesi planlanmaktadır. Küreselleşme planı ile birlikte GPS, Galileo ve Glonass gibi diğer GNSS sistemleri ile işbirliği ve uyumluluk için planlama ve çalışmalar yapılmaktadır. [1]
Beidou üç aşamadan meydana gelmektedir. Beidou I Demonstration System olarak adlandırılmıştır. Test ve deneysel amaçlıdır. Bu aşamada, ilk önce 2 GEO uydusu daha sonra da yedek olarak 3 uydu olmak üzere toplam 5 uyduluk bir dönemi kapsamaktadır. Beidou I-A, Beidou I-B, Beidou I-C olmak üzere farklı zamanlarda gönderilmiştir. Çin ve Çin’e komşu ülkeler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bölgeseldir. Hizmet olarak da zaman, konum ve kısa mesajdan oluşmaktadır. Continue reading

L293D ile PIC TABANLI AKILLI ARABA KONTROLÜ

L293D ile PIC TABANLI AKILLI ARABA KONTROLÜ

Günlük hayatta mühendislik uygulamalarında sürekli boy gösteren DC motorlarımızı, bu motorların hız ve yön kontrolünü aynı zamanda motor sürücü kartı tasarlamayı önceki yazılarımızda gördük. Sıra geldi teorileri pratiğe dönüştürmeye ve uygulama yapmaya. Bir arabayı 2 boyutlu uzayda ( X – Y ) her yönde kontrol edebilmek için 2 adet dc motora ihtiyaç duyarız. Yani arabanın sağ tarafı ile sol tarafını birbirinden bağımsız hale getirmeliyiz ki arabamıza sağ ve sol yönde kumanda verebilelim. Tabii ki bu konuda değişik tasarımların olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Kimi tasarımlar arka tekerlekler ile sadece hız kontrolü yaparken ön tekerleklerde servo ile yön kontrolü yapmaktadırlar. Daha da ilerisi ise her tekerleğe ayrı birer DC motor koyarak bağımsızlık katsayısını artırıp her tekerde hem yön hem de hız kontrolü yapılabilmesidir. Continue reading

GPS (Global Positioning System)

Şekil 1: GPS Sistem Genel Yapısı
Şekil 1: GPS Sistem Genel Yapısı [6]
Küresel Konumlama Sistemi olarak çevrilen GPS, dünya üzerinde herhangi engelsiz bir görüş hattında, dört veya daha fazla uydusu ile her türlü hava koşulunda yer ve zaman bilgileri sağlayan uzay tabanlı uydu navigasyon sistemidir.[1] Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ABD Savunma Bakanlığı tarafından tasarlanmış ve üretilmiş olup çalışması ve devamlılığının sürdürülmesi yine bu bakanlığın denetimindedir [2]. Uydu tabanlı seyrüsefer 1970’lerde başladı. Üç uydu sistemi GPS programı öncesinde tecrübe edildi: ABD Deniz Kuvvetleri Seyrüsefer Uydu Sistemi (Transit), ABD Deniz Kuvvetleri Zaman Seyrüsefer Sistemi (Timation) ve ABD Hava Kuvvetleri projesi 621B. Transit projesinin kullandığı sinyal tipi continuous wave (CW) olarak bilinen sürekli dalgaydı. Uydunun en yakın olduğu zaman ise maksimum Doppler kaymasından bulunabiliyordu. Timation programında yer alan atomik saatle uydu yörüngesi daha doğru tahmin edilebilirken yine atomik saat sayesinde yer kontrol istasyonunun uyduyu güncelleme sıklığını azaldı. Continue reading

DC Motorlar, Özellikleri ve L293D Sürücü Devresi Yapımı 3

DC Motorlar, Özellikleri ve L293D Sürücü Devresi Yapımı 3

DC motorlarda hız ve yön kontrolünün arkasında yatan teorileri gördük. Şimdi de bunları nasıl gerçekleştireceğimize bakalım. Piyasada küçük ve orta güçte motor kontrolü için çeşitli tümleşik devreler (entegreler) mevcuttur. Bunları, süreceğimiz motorun anlık voltaj ve akım değerlerine ve motorun çıkış torkuna göre seçmeliyiz.

Ben bu yazımda  sizlerle engelden kaçan, yangın söndüren, mobil robot kol gibi projelerimde kullandığım L293D tümleşik devresininin özelliklerini ve kendinden soğutmalı olarak tasarladığım elektronik devre kartını paylaşacağım. Continue reading

DC Motorlar, Özellikleri ve L293D Sürücü Devresi Yapımı 2

DC MOTORLARDA HIZ KONTROLÜ

DC motorların özelliklerini ve motorumuzun yönünü nasıl kontrol edeceğimizi bir önceki yazımızda gördük. Sıra geldi hız kontrolüne! Motorumuzun sabit rpmde (rpm : revolution per minute : devir/dak) ya da istediğimiz devirde dönmesini nasıl sağlarız? Cevap basit, motor üzerine düşen gerilimi artırdığımızda motorun dönme devrini de artırmış oluruz.

Teorisine basitçe bakalım. Motorların rotor ve statordan oluştuğunu öğrenmiştik. Stator kısmı sabit mıknatıs özelliğine sahipken rotor kısmı farklı sargılardan oluşmaktadır. Faraday prensibine göre, içerisinden akım geçen iletken telin etrafında manyetik alan oluştuğunu biliyoruz. İşte tam bu noktada Faraday prensibinin pratik karşılığını bulabiliriz. Rotor sargısına uygulanan elektrik akımı sayesinde rotor etrafında bir manyetik alan oluşacaktır. Statorda bulunan sabit mıknatısların ve oluşan bu manyetik alanın birbirleriyle olan etkileşimi (itme – çekme kuvvetleri) sebebiyle motorda dönme kuvveti oluşmaktadır (N kutup N kutubu iterken S kutubu çekmektedir). Bu hareketin devamlılığını sağlamak içinse, motor sargı sayısını artırmak gerekir. Böylece, birden fazla sargı ile motorun 360° lik bir turu tamamlanacak ve rotor başladığı noktaya geri dönecektir. Akım devam ettiği sürece bu döngü devam edecek ve motorumuz kazandığı kinetik enerjiyi koruyacaktır. Motora verilen doğru akımın şiddeti ne kadar fazla ise rotor sargılarında oluşan manyetik alan şiddeti o oranda artacak ve mıknatıslarla olan etkileşim artarak dönme kuvvetini yükseltecektir. Continue reading

DC Motorlar, Özellikleri ve L293D Sürücü Devresi Yapımı 1

Fiziksel bir büyüklüğü kontrol etmek istediğimizde genelde bunun iki yolu vardır. İlki hareketsiz bir cisme ivme kazandırmak iken, ikincisi halihazırda hareket eden bir cismi durdurmaktır. Hareketi sağlamak ya da sonlandırmak için robotik ve kontrol uygulamalarının olmazsa olmazı, fabrika ve üretim bantlarımızın kalbi olan motorlardan yararlanırız. Endüstride ihtiyaca yönelik geliştirilen çeşitli elektrik motorları bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları ise,

 • DC Motorlar,
 • AC Motorlar,
 • Solenoid (Doğrusal) motorlar,
 • Step (Adım) Motorlar ve
 • Servo motorlardır.

Motorların kullanım alanlarına bakacak olursak,

 • DC Motorlar : Basit hız ve konum kontrollü uygulamalarda,
 • AC Motorlar : Düşük güçlüleri quadcopter, model uçak, model helikopter gibi havacılık uygulamalarında kullanılırken; yüksek güçlüleri fabrikalarda,
 • Solenoid (Doğrusal) Motorlar : Doğrusal hareketin gerekli olduğu uygulamalarda ( örneğin solenoid vana ile su kontrolü ),
 • Step (Adım) Motorlar : Tarayıcı, bilgisayarlı nümerik kontrol makineleri (CNC), 3 boyutlu yazıcılar gibi uygulamalarda,
 • Servo Motorlar : Açısal kontrol ve yüksek tork gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadırlar.

Continue reading

Photon Geliştirme Kartına İlk Bakış

photonjpgSon yıllarda gömülü sistemler dünyasındaki gelişmeler ile artık hemen her elektronik gönüllüsünün elinin altında bir geliştirme kartı bulunmaktadır. Bu kartların en ünlüleri ise,

 • Arduino,
 • Raspberry Pi,
 • BeagleBoard,
 • BeagleBone,
 • Intel Edison,
 • pcDuino gibi kartlardır.

Photon ise bu aileye eklenen en yeni kartlardan birisi olma özelliğini taşıyor. Peki nedir Photon u özel kılan? Photon, IoT gelişimini kestirip bu alana hitap eden bir karttır. IoT, internet of things yani Türkçesiyle ‘Nesnelerin İnterneti’ demektir. IoT alanının gelişmesi ile birlikte yüzlerce kilometre uzaktan internetin mevcut olduğu her noktada cihazlarımızı kontrol edebilir, çeşitli parametreleri izleyip kaydedebiliriz. Photon içerdiği wi-fi modülü ile işte tam bu noktada devreye girmektedir. Continue reading

Optimizasyona Giriş 1

optimizedOptimizasyon kelime anlamı itibariyle ‘eniyileme’ demektir. Mevcut bir durumdan en iyi şekilde yararlanmak; yani, eldeki tüm verileri kullanarak belirlenen parametreleri ideal olarak seçmek anlamını taşır.  Kelime olarak kullanmasak bile optimizasyon –eniyileme– , günlük hayatımızda sıkça yararlandığımız bir tekniktir. Sürekli karşılaştığımız fakat farkında olmadığımız hayatımızın birer parçası olan eniyileme örneklerine bakalım. Evden çıktık ve aracımıza bindik. Amacımız işyerimize ulaşmak. Ev ile işyerimiz arasında birden fazla alternatif yol mevcuttur. Peki hangisinden gideceğiz? Continue reading