Bulanık Mantığa Giriş 2

Bulanık Mantığa Giriş 2

Bulanık mantık teorisi içerisinde birçok alt bileşen barındırmaktadır. Bu bileşenleri sırasıyla ele alacak ve böylece bütün yapıyı anlamaya çalışacağız. Bir bulanık sistem dört parçadan oluşmaktadır. Bunlar,

  • Üyelik Fonksiyonları
  • Bulanıklaştırma
  • Kural Tabanı ve
  • Durulaştırmadır.

Tüm bu alanlar içerisinde birçok detaya sahip olmakla beraber bu yazı hepsi hakkında özet niteliğinde olup detaylar ilgili bölümlerde eklenecektir. Continue reading