Compass – Beidou Nedir?

Beidou, Çince Büyükayı Takım Yıldızı olarak bilinen yıldız takımı anlamına gelmektedir. Tarihsel olarak yıldız takımını Polaris Kuzey Yıldızını bulmak için kullanmışlardır.[1] Yön ve konum bulma amacı ile kullanılması sebebi ile benzetme yapılarak Çin tarafından geliştirilen navigasyon sistemi, Beidou olarak adlandırılmıştır.
Beidou Çinliler tarafından geliştirilen bir navigasyon sistemidir. Beidou sistemi öncelikli bölgesel kullanım için düşünülmüştür ve şu anda da bölgesel olarak hizmet vermektedir. Ancak gelişen teknoloji ve değişen konjoktür sonucu küresel olarak da hizmet vermesi planlanmaktadır. Küreselleşme planı ile birlikte GPS, Galileo ve Glonass gibi diğer GNSS sistemleri ile işbirliği ve uyumluluk için planlama ve çalışmalar yapılmaktadır. [1]
Beidou üç aşamadan meydana gelmektedir. Beidou I Demonstration System olarak adlandırılmıştır. Test ve deneysel amaçlıdır. Bu aşamada, ilk önce 2 GEO uydusu daha sonra da yedek olarak 3 uydu olmak üzere toplam 5 uyduluk bir dönemi kapsamaktadır. Beidou I-A, Beidou I-B, Beidou I-C olmak üzere farklı zamanlarda gönderilmiştir. Çin ve Çin’e komşu ülkeler için kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bölgeseldir. Hizmet olarak da zaman, konum ve kısa mesajdan oluşmaktadır.   Beidou II resmi olarak 2006 yılında başlamıştır ve 2012 yılına kadar diğer uydular fırlatılmıştır. Sistemin ilk MEO uydusu 2007’de Compass- M1 ile fırlatılmıştır. Daha sonra Beidou sistemi Compass olarak da adlandırılmıştır. Beidou II aşamasında Avrupa, ABD ve Rusya ile işbirliği ve uyumluluk anlaşması yapılmıştır. Aralık 2012 itibarı ile Çin ve komşu ülkelerin yanı sıra Asya kıtasının ve pasifik okyanusunun büyük bir kısmında hizmet vermeye başlamıştır ancak hala bölgesel olarak hizmet vermektedir. Beidou III diğerlerinden farklı olarak bölgesel değil küresel olarak düşünülmektedir.[1] Böylece diğer GNSS sistemleri ile işbirliği sağlanmaktadır. 2020’ye kadar, 5 GEO, 27 MEO, 3 IGSO olmak üzere toplam 35 uydudan oluşması planlanmaktadır. Halihazırda Asya-Pasifik bölgesinde konum, zaman, navigasyon ve mesafe bilgilerini sağlayan sistemin 2020 yılında küresel alanda hizmet vermesi planlanmaktadır. Hizmet olarak, Açık Hizmet (Open Service) ve Yetkilendirilmiş Hizmet (Authorized Service) olmak üzere 2 farklı hizmet sağlamaktadır. Sistemin hassasiyeti ise, konum ±10 m, hız ± 0.2 m/s, zaman ±20 ns olması ön görülmektedir. Beidou koordinat sistemi olarak, China Geodetic Coordinate System 2000 (CGCS 2000) kullanmakta ve diğer koordinat sistemlerine dönüşümü mevcuttur. Zaman sistemi olarak da UTC ve Beidou Time (BDT) kullanılmaktadır. Yine UTC ve BDT arasında senkronizasyon ve uyum sağlanmaktadır. [2]

Kaynakça:

[1] https://tr.wikipedia.org/wiki/Beidou_uydu_konumland%C4%B1rma_sistemi (Erişim Tarihi : 31.12.2015)

[2] BeiDou Navigation Satellite System Signal In Space Interface Control Document Open Service Signal (Version 2.0), http://www.beidou.gov.cn/attach/2013/12/26/20131226b8a6182fa73a4ab3a5f107f762283712.pdf (Erişim Tarihi : 05.12.2015)

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir