Bulanık Mantığa Giriş 2

Bulanık Mantığa Giriş 2

Bulanık mantık teorisi içerisinde birçok alt bileşen barındırmaktadır. Bu bileşenleri sırasıyla ele alacak ve böylece bütün yapıyı anlamaya çalışacağız. Bir bulanık sistem dört parçadan oluşmaktadır. Bunlar,

  • Üyelik Fonksiyonları
  • Bulanıklaştırma
  • Kural Tabanı ve
  • Durulaştırmadır.

Tüm bu alanlar içerisinde birçok detaya sahip olmakla beraber bu yazı hepsi hakkında özet niteliğinde olup detaylar ilgili bölümlerde eklenecektir. Continue reading

Bulanık Mantığa Giriş 1

Bulanık mantık, temelini bulanık küme teorisinden alan ve klasik mantıkta kabul gören doğru – yanlış , sıcak – soğuk cinsinden kesin kısıtlara nazaran kısmen doğru, çok sıcak gibi ara formları da tanımlamıştır. Bu sayede mantığı ‘bir şey ya siyahtır ya da beyazdır’  diğer bir deyişle ‘ya 1 dir ya da 0 dır’ anlayışından çıkarıp siyah ile beyazın karışımından elde edilebilecek sonsuz sayıdaki rengide bu renk paletine ilave etmiştir. Aristo mantığı olarak anılan 1 – 0 mantığı, olgunun var ya da yok olması ile ilgilenirken başka olasılıkların varlığından bihaberdir. Continue reading