DC Motorlar, Özellikleri ve L293D Sürücü Devresi Yapımı 1

Fiziksel bir büyüklüğü kontrol etmek istediğimizde genelde bunun iki yolu vardır. İlki hareketsiz bir cisme ivme kazandırmak iken, ikincisi halihazırda hareket eden bir cismi durdurmaktır. Hareketi sağlamak ya da sonlandırmak için robotik ve kontrol uygulamalarının olmazsa olmazı, fabrika ve üretim bantlarımızın kalbi olan motorlardan yararlanırız. Endüstride ihtiyaca yönelik geliştirilen çeşitli elektrik motorları bulunmaktadır. Bunlardan en çok kullanılanları ise,

  • DC Motorlar,
  • AC Motorlar,
  • Solenoid (Doğrusal) motorlar,
  • Step (Adım) Motorlar ve
  • Servo motorlardır.

Motorların kullanım alanlarına bakacak olursak,

  • DC Motorlar : Basit hız ve konum kontrollü uygulamalarda,
  • AC Motorlar : Düşük güçlüleri quadcopter, model uçak, model helikopter gibi havacılık uygulamalarında kullanılırken; yüksek güçlüleri fabrikalarda,
  • Solenoid (Doğrusal) Motorlar : Doğrusal hareketin gerekli olduğu uygulamalarda ( örneğin solenoid vana ile su kontrolü ),
  • Step (Adım) Motorlar : Tarayıcı, bilgisayarlı nümerik kontrol makineleri (CNC), 3 boyutlu yazıcılar gibi uygulamalarda,
  • Servo Motorlar : Açısal kontrol ve yüksek tork gerektiren uygulamalarda kullanılmaktadırlar.

Continue reading